اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ا

ابراهيمي, مهرداد, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
ابراهیمی, سید کاظم, * استادیار گروه حسابداری، دانشگاه سمنان.
احمدپور, کبری, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
احمدی, مر تضی, ** دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
احمدی مقدم, منصور, ** کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول).
اختیاری, مصطفی, * دانشجوي دكتراي مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه شهيد بهشتي (نويسندة مسئول).
اربابيان, علي اكبر, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
اسدي, غلامحسين, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
اسدی, غلا محسین, * دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
اسدی, غلامحسین, استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.
اسدی, غلامحسین, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
اسدی, غلامحسین, * دانشیار، دانشگاه شهیدبهشتی.
اسكندري, رسول, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
اسلامي بیدگلي, غلامرضا, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
اسلامی بیدگلی, سعید, استادیار مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو، دانشگاه علامه طباطبایی.
اسلامیان, طاهره, ** کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
اسماعیلی, زهرا, **** کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه الزهرا.
اشکوه, حسین, دانشجوی دکترای مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس.
اصولیان, محمد, استادیار، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
اصولیان, محمد, * استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.
افشاري زاده, امید, دانشگاه سیستان و بلوچستان (Iran, Islamic Republic of)
اقا محمد سمسار, محمد رضا, دانشجوی دکتری مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
اقبال نیا, محمد, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
اقبال نیا, محمد, * استادیار گروه مدیریت مالی و مهندسی مالی دانشکده علوم مالی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
الهائی سحر, مهدی, ** دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

1 - 25 (266)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>